Svjetska organizacija         pogrebnih operativaca

...

Ovlašteno pogrebno preduzeće za prevoz pogrebnih ostataka iz Francuske!


       

              NOVO!!!!

  FONUS - PRIJEDOR

       Zanatska b.b.

 Zanatski Centar - Jereza

      061 146 051


Partneri

 

D.O.O. SINANOVIĆ je član svjetske udruge pogrebnika FIAT - IFTA. Udruga je osnovana 1970 godine, a bavi se istraživanjem pravnih, moralnih, socijalnih i znanstvenih aspekta vezanih uz smrt.


pogrebno