Član Svjetske organizacije

pogrebnih operativaca

D.O.O. Sinanović Pogebno Preduzeće FONUS posluje i na teritoriji opštine Prijedor. 

Nalazimo se u ulici Zanatska b.b ( zanatski centar ) na Jerezi.

Kompletna organizacija pogrebnih usluga od trenutka smrti do ukopa te veliki izbor pogrebne opreme.

 

Kontakt Fonus - Prijedor:


Tel./Fax: 00387 52 211-250

Mob:      00387 61 146-051  - Senadin Čaušević

                                                     Dežurni tel 24h:

                                                00387 37 692-019


D.O.O. Sinanović Pogebno Preduzeće FONUS - Kozarac. 

Nalazimo se u ulici Rade Kondica 40 u Kozarcu.

Kompletna organizacija pogrebnih usluga od trenutka smrti do ukopa te veliki izbor pogrebne opreme.

 

Kontakt Fonus - Kozarac:


Tel./Fax: 00387 52 211-250

Mob:      00387 61 146-051  - Senadin Čaušević

             00387 61 891 680

                                                    Dezurni tel 24 h:

                                                    00387 37 692 019

                              

pogrebno